Valašský Špalíček: Tenkrát v Praze
+ beseda

Valašský Špalíček: Tenkrát v Praze
 

Dokumentární film o ponuré době i pokusu o její polidštění aktivitami Miloše Čuříka.

Režie: Josef Císařovský. 

Projekce filmu a beseda s Milošem Čuříkem a Josefem Císařovským.

Prodej na místě.

Délka akce : 69 min. + úvod a beseda

Termíny

Místo konání

Velký sál kina

Pořadatel

Kino Valmez

Obrázky